Eğitim Haberleri

EĞİTİM İÇİN KİLİT DÖNEM; OKUL ÖNCESİ

İnsan gelişiminde en hızlı ve yoğun değişim sıfır-altı yaşı kapsayan okul öncesi dönemde gerçekleşmektedir. Okul öncesi dönem çocuğun bilişsel, sosyal, fiziksel, duygusal ve dil gelişimi gibi birçok farklı kazanımını içinde barındırmaktadır. Çocuklar bu kazanımların yanında erken akademik becerileri (okuma-yazma ve matematik) kazanmaya da çok açıklardır. Okula başlamak, hem ebeveynler hem de çocuk için en önemli dönüm noktalarından birisidir.

İlk kez evden ayrılan çocuk; günün büyük bölümünü yeni arkadaş ve yeni yetişkinlerle farklı bir ortamda geçirecektir. Bu durumlarla aynı zamanda çocuk öğrenmeye açık olmak, yeni kurallara alışmak, öğretmenin talimatlarını yerine getirmek gibi birçok değişkenle başa çıkmak zorundadır. Eğer çocuk bu dönemde doğru yönlendirilip çok yönlü bir eğitim alırsa hem sosyal, duygusal becerileri hem de erken akademik becerileri kullanabilir hale gelecektir.

Yapılan araştırmalara göre okul öncesi eğitim alan çocukların okula hazır bulunuşluk düzeyleri, okul öncesi eğitim almayan çocuklara göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu dönemin, çevreden gelen pek çok farklı uyaranla rastlantı sonucu öğrenmelere bırakılamadan; sistematik ve bilimsel bir organizasyonla yönlendirilmesi gerekmektedir. Birçok anne baba çocuklarının erken akademik becerilerini nasıl destekleyeceklerini bilmemelerinin yanı sıra çocukların beklenen düzeyde olmadığı durumları da fark etmekte güçlük yaşamaktadırlar. Bu anlamda, ebeveynlerin erken akademik becerilerin kapsamını, etki eden yetenekleri ve çocuklara bu yetenekleri nasıl kazandırabileceklerini öğrenmeleri için bir profesyonelin yönlendirmesine ihtiyaçları vardır.  Okul öncesi dönemde erken akademik becerilerin çocuklara kazandırılması, ileri akademik becerilerin kazanımı için mihenk taşıdır. Bu süreçte kazanılan beceriler çocuğu okula ve hayata hazırlamaktadır. Bu becerileri okul öncesi dönemde kazanmış çocuklar özdenetimli, girişimci ve araştırmacı, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, yeteneklerini kullanabilen ve başarılı bireyler oldukları sonucuna varılmıştır.

Peki, bu kilit dönemi en verimli şekilde geçirmek için neler yapılmalıdır?

  • İlk olarak öğretmenler erken akademik becerilerin kazandırılmasına ve desteklenmesine yönelik bir eğitim programını benimsemelidirler.  Bunun için yazılı ve görsel materyaller açısından zengin bir sınıf ortamı oluşturabilir ve çocukların bu materyallerle etkileşim kurmasına olanak sağlamalıdır. Oyunla ve somutlaştırmalarla çocuğun becerileri pekiştirilmelidir.
  • Bu dönem yalnızca çocuğun erken akademik becerileri -okuma yazmaya hazırlık veya matematik- etkinliklerine yönelik olmamalıdır. Ebeveynlerin okul öncesi eğitim programları içerisinde yer alan serbest zaman etkinlikleri, oyun, drama, müzik, yabancı dil, fen, doğa ve rutin etkinlikleri barındıran, çocukların çok yönlü gelişimini destekleyebilecek eğitim kurumlarını tercih etmelerinde fayda vardır. Bunun yanı sıra çocuklarıyla kaliteli zaman geçirme, olumlu etkileşim ve iletişime girerek çocuğu ev ortamında da desteklemeleri gerekmektedir.

Sonuç olarak okul öncesi eğitimi, çocukların ilköğretime hazır bulunuşluk düzeyini arttırmakta ve ileri akademik becerilerinde çok daha başarılı olmalarını sağlamaktadır. Bu nedenle anne babalara ve eğitimcilere çocuklarının geleceği için büyük görevler düşmektedir.

Etiketler
Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı