Güncel Haberler

İŞLETME RUHSATLARININ ALINMASI ŞART

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü 2019 yılı Temmuz ayında alınan Encümen Kararı gereğince şehir merkezinde başlattığı işyeri denetimleri kapsamında işletme sahipleri için bir açıklama yayımladı.

Açıklamada denetimlerin düzenli aralıklarla devam ettiği ve daha önce uyarılan işyeri sahiplerinin işyeri çalıştırma ruhsatlarını almadıkları takdirde işletmelerin mühürleneceğini belirtti.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, işyeri sahiplerine evrak eksikliği ve çalışma ruhsatları konusunda uyarıda bulundu. Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada işyeri açma ve çalıştırma yönetmeliği gereklerine vurgu yapılarak ruhsat beyanında bulunmayan işyerlerinin mühürlenerek ticari faaliyetten men edileceği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6. Maddesi gereğince şehir merkezimizde faaliyet gösteren işyerinde evraklarda eksik tespit edilmesi takdirde ve ruhsat beyanlarının yapılmaması halinde, 2019 yılı Temmuz ayında alınan Encümen Kararı gereği mühürleneceğini ve ticari faaliyetten men edileceğini değerli vatandaşlarımızın bilgisine sunarız. Bu konuda mağdur olmak istemeyen esnaf ve işletme sahiplerinin en kısa süre içinde belediyemize başvurarak işyeri çalıştırma ruhsat beyanında bulunmasını önemle rica ediyor, anlayışınız için teşekkür ediyoruz.”

Madde 6 Ne Diyor?

9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6. Maddesinde işyeri açılmasına ilişkin gerekenler ayrıntılı şekilde bildiriliyor. İlgili madde: “Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz. İşyeri ruhsatları yetkili idarelerin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından bu Yönetmelikte öngörülen sürede imzalanır; ruhsat için ayrıca, meclis veya encümen tarafından bir karar alınmaz. Ruhsat, Örnek 5’te yer alan bilgileri içerecek şekilde düzenlenir. İşyeri açmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, işyerlerini bu Yönetmeliğe uygun olarak tanzim ettikten sonra Örnek 1 ve 2’de yer alan durumlarına uygun formu doldurarak yetkili idareye başvurur. Bu Yönetmeliğe göre yapılacak her türlü ruhsat başvurusunda, müracaat sahibine başvuruyu kabul eden görevlinin adı, soyadı ve unvanı ile başvurunun yapıldığı tarih ve saati gösteren Örnek 6’da yer alan alındı belgesi verilir. Ayrıca, başvuru ve beyan formu ile ekli evrakın verilmesi sırasında başvuruyu kabul eden görevli tarafından yapılacak ön incelemede tespit edilen noksanlıklar, müracaat sahibine verilen alındı belgesinde gösterilir. Bu Yönetmelikte belirtilen ruhsatlandırmaya ilişkin süreler eksik belgelerin yetkili idareye verilmesi ile başlar. 16/12/2003 tarihli ve 25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ekindeki listede yer alan işletmelerle, birinci sınıf gayrisıhhî müessese grubunda yer alan işletmelerin aynı olması durumunda, yetkili idareler ruhsat verirken Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) dosyasında yer alan belgelere göre işlem yapar.”

Etiketler
Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı